Tillgänglighet

Tillgänglighet

Det ska vara lätt att komma i kontakt med Regionens verksamheter oavsett om det handlar om kollektivtrafik, kultur eller vård.

En utveckling av de digitala kontaktvägarna är viktig för att personal ska kunna ge tid åt dem som behöver träffa eller prata direkt med en person. En god tillgänglighet handlar också om att kunna ge god vård, i rimlig tid och efter behov. Vården ska finnas nära för dem som behöver vård ofta, i hemmet för dem med störst behov. Den nära vården måste därför utvecklas med stöd av mobila och digitala tjänster. Den som behöver vård ofta ska också kunna få träffa samma personal.

Miljöpartiet vill

  • Ha hög tillgänglighet till snabb uppkoppling för tillgång till offentlig service.
  • Att det ska vara enkelt att få kontakt med vården – oavsett digitalt, på telefon eller fysiskt möte.
  • Att digitala vårdmöten ska vara en självklar möjlighet.
  • Satsa på tidiga insatser vid ohälsa Utveckla mobila och digitala tjänster för nära vård.
  • Att Region Västmanland är oberoende av bemanningsföretag.

Nyheter på Tillgänglighet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter