Psykisk hälsa

Lyssna

Miljöpartiet vill

  • Jobba vidare med tidiga insatser för barn och unga med psykisk ohälsa: vidareutveckla Barn- och Ungdomshälsan baserat på utvärdering.

Det behövs en ökad förståelse och acceptans i samhället för människor med psykisk ohälsa. När behov uppstår ska det vara lätt att få psykiatrisk vård men också att få hjälp innan problemen utvecklats dithän att man behöver psykiatrisk vård.

Det är särskilt viktigt att barn och unga får den hjälp och vård de behöver för en god psykisk hälsa. Exempelvis är självskadebeteende och ätstörningar utbredda problem som måste uppmärksammas. Landstingets psykiatri, och särskilt barn- och ungdomspsykiatrin, måste ha resurser och arbetsformer som gör att man kan bedöma, utreda och hjälpa människor inom rimlig tid. Den psykiatriska vården ska präglas av en helhetssyn på människan och en nollvision när det gäller självmord.

Landstinget ska erbjuda rehabiliteringsinsatser som hjälper människor att komma tillbaka till arbetslivet. Det ska vara ett gott samarbete mellan landsting, kommun, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: