Regionalt utvecklingsansvar

Miljöpartiet vill

  • Att landstinget övertar det regionalpolitiska utvecklingsansvaret från länsstyrelsen.

Ansvaret för regionalpolitisk utveckling ska vara samlat på en regional myndighet. Vi anser att det är bättre att det här ansvaret ligger på ett direktvalt fullmäktige, än - som idag -  på statligt tillsatta tjänstemän. Miljöpartiet kommer att fortsätta arbeta för att även Västmanland får ta över det ansvar för regional utveckling som idag ligger på länsstyrelsen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: