Ändra resebeteende

Miljöpartiet vill

  • Att kollektivtrafikmyndigheten ska samarbeta med kommuner och företag i länet för en omställning till hållbara resmönster.
  • Ha ett kollektivtrafikkort som såväl landstinget som andra arbetsgivare i länet kan erbjuda sina anställda som förmån
  • Ha laddstolpar för elbilar vid sjukhusen i länet.

Mycket kan göras med den infrastruktur som vi redan har, bara vi använder den smartare. Vi har redan bredband till de flesta hushåll och arbetsplatser men det är få av dem som skulle kunna jobba på distans som verkligen gör det. Även där det finns väl fungerande kollektivtrafik är det många som åker, själva, i bilar. Potentialen för bilister att gå över till kollektivtrafiken är stor, men det behövs ett aktivt arbete riktat till denna målgrupp.

Vi vill införa ett systematiskt arbetsätt för att förändra resebeteendet i Västmanland, så kallad mobility management. För att lyckas i ändringen av resebeteendet till mer hållbart sätt behövs det en bra samordning mellan kommunerna, landstinget, kollektivtrafikbolagen, företag/organisationer och statliga aktörer. Det arbetet kan t.ex. ske genom riktad information till bilister, gratis busskort första månaden utan bil, underlättande av samåkning och kampanjer för att öka cyklismen. En del i arbetet är statushöjning av kollektivtrafiken, så att den upplevs som ett första klassens transportmedel. En resvaneundersökning över Västmanland och de angränsande länen ska göras regelbundet för att identifiera utvecklingsmöjligheterna inom kollektivtrafiken.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: