Samarbete och samverkan

Vår vardag finns sällan på en ort. Numera reser vi över kommungränserna flera gånger per vecka. Vi lever i klart större geografiskt område än vad våra föräldrar levde i och vi har behov av att tänka större än en kommun, eller ett län för den delen. Gränserna som finns börjar kännas för små och omoderna. Ett landsting behöver anpassa sig till denna nya större geografi.

Ett länsövergripande arbete kräver samarbete. Arbetet att få Västmanlands tio kommuner att kraftsamla och lära av varandra kräver organiserat samarbete. På den nationella nivån är trenden regionalisering bland annat för att förbättra den specialiserade vården och kunna ta ett större grepp i infrastrukturfrågor. En viktig del i regionaliseringsarbetet är storregionala organisationer såsom Mälardalsrådet och föreningen Bergslaget. Som medlem i EU påverkas vi också av hur EU är organiserat EUs sätt att tänka kring regioner. T ex baseras utdelning av EU-bidrag på regioner.

En del av landstingets verksamhet är helt beroende på andra aktörer för att det ska bli verklighet av verksamheten. Speciellt långsiktigt arbete med förebyggande åtgärder sker ofta utanför landstingets traditionella ramar. Några områden som kräver nära samverkan med kommunerna är kollektivtrafiken, missbruksvården och arbetet med minskning av våld i nära relationer. Att ha bra samarbete med kommunerna är avgörande för förebyggande vård- och hälsoarbete, för att kunna förbättra invånarnas psykiska hälsa och för att ha effektiv vård över organisationsgränser. Särskilt vad gäller äldre och barn har Landstinget och kommunerna i många samarbetsområden.

Vi ser samarbete på regional nivå som mycket fruktsamt då små kommuner har sällan resurser för att ligga i framkanten av utvecklingen. Genom samarbete kan de få tillgång till kompetens och projekt som för kommunernas verksamheter framåt snabbare än vad de skulle klara av själva. Samverkan med andra aktörer som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är en del av såväl rehabilitering och det förebyggande hälsoarbetet.

Samverkan över länsgränser är en förutsättning för att kunna ha tillgång till specialistvård i toppklass. Länsövergripande samarbete kan även ge fördelar för upphandlingar och för miljöarbete som når större geografiskt område. Landstinget ska i alla sammanhang vara en aktiv samverkanspartner för ett hållbart Västmanland, där människor trivs och mår bra.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: