Tandvård

Miljöpartiet vill

  • Att landstinget i samverkan med skolorna driver ett aktivt förbyggande arbete för bättre munhälsa.
  • Ta bort avkastningskravet på Folktandvården AB.

Tänderna är en del av kroppen. Att även tandvård ska kunna inkluderas i ett heltäckande högkostnadsskydd är en viktig fråga som måste drivas nationellt. Men ännu viktigare är samverkan mellan vård och tandvård.

Dåliga tänder kan vara både en indikator och orsak till dålig hälsa i övrigt. Tandvården träffar också idag en större andel av befolkningen regelbundet, och har därmed goda möjligheter att identifiera personer som kan behöva vård och stöd för att förbättra sin hälsa. Folktandvården i Fagersta gör redan idag ett arbete där patienter med höjd risk för ohälsa hänvisas till vårdcentralen för vidare samtal och undersökning. Detta är ett arbete vi vill utveckla. Även privata tandläkare bör involveras i detta arbetssätt.

På samma sätt som med hälsan i övrigt ökar skillnaderna i tandhälsa bland befolkningen. Folktandvården ska driva ett aktivt arbete för att förebygga karies, särskilt hos barn t.ex. genom information och floursköljning i skolor.

Landstinget ska arbeta aktivt för stödja dem som har stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom eller har funktionsnedsättningar och ofta svårt att själva sköta sin munhygien eller söka tandvård.

Folktandvården drivs idag som ett bolag, Folktandvården AB. I ägardirektiv för Tandvården föreslås bolaget ha ett avkastningskrav på 10 % av eget kapital. Vi tycker att vård ska drivas utan vinstsyfte, även om ägaren är landstinget.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: