Hög tillgänglighet och lätt att få kontakt

Lyssna

Miljöpartiet vill

  • Förbättra tillgängligheten på sommaren, exempelvis för psykiatrisk mottagning, Ungdomsmottagningar, Barn- och Ungdomspsykiatri och anorexivård.
  • Ytterligare utöka möjligheterna att välja vårdcentral i omgivande län.

Primärvården, med vårdcentralerna i centrum, är den första naturliga kontakten vid skada eller ohälsa. Det måste därför vara lätt att komma i kontakt med sin vårdcentral. Den som kontaktar eller besöker primärvården ska uppleva gott bemötande och kunna känna sig trygg i att personalen har hög kompetens. Primärvården ska ha ett tydligt fokus på hälsofrämjande arbete.

Asyl- och integrationshälsan erbjuder första linjens vård för nyanlända och asylsökande. Verksamheten är viktig för att bidra till god och jämlik hälsa i länet. Asyl- och integrationshälsan ska ha en mobil verksamhet för att vara tillgänglig för patienter i hela länet.

Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården. Väl utvecklade, lättillgängliga e-tjänster spelar en viktig roll, men den som önskar ska kunna prata med en person, inte bara mötas av knappval.

Landstinget Västmanland ska arbeta för att erbjuda vård enligt de nationella riktlinjerna (vårdgarantin). Strävan att uppfylla vårdgarantin ska dock inte överskugga principen att vård ska ges efter behov. I synnerhet när det är flera kliniker eller vårdgivare inblandade är det viktigt med en patientansvarig läkare, och att patienten vet vem denna är. Kontakt och överflyttning mellan olika kliniker eller vårdgivare ska fungera smidigt och vem som bär ansvaret om patientens fortsatta vård ska hela tiden vara tydlig. Detta är inte bara självklart ur ett patientperspektiv utan handlar också om att använda de offentliga resurserna effektivt.

Vårdpersonalens kompetens ska utnyttjas på bästa sätt. Detta innebär bl a att vi vill se över arbetsfördelning/uppgifter mellan läkare/sjuksköterskor/undersköterskor, men också möjligheterna att avlasta med administrativ personal. Vårdpersonal ska i första hand träffa patienter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: