Hållbar upphandling

Miljöpartiet vill

  • Att andelen ekologiska och rättvist framställda produkter ska öka inom våra verksamheter.
  • Ha regelbundna uppföljningar av upphandlingar med miljö-, etiska och sociala krav.

Som stor konsument av varor och tjänster måste upphandlingar som görs av landstinget vara både effektiv och hållbar. Man ska kunna lita på att det är hög kvalitet på varor och tjänster som upphandlas. Landstinget ska ställa skarpa miljö-, etiska och sociala krav. Upphandlingskriterier måste ständigt ses över. Upphandlingar ska göras på ett sådant sätt att även mindre företag, icke-vinstdrivande, sociala företag och företag från regionen kan lägga anbud. Varor och tjänster som upphandlas i närområdet medför inte bara minskade transporter utan en stärkt regional arbetsmarknad.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: