Våld i nära relationer

Miljöpartiet vill

  • Behålla och utveckla Barnahus, Kvinnojouren och Kriscentrum för män.

Landstinget ska bidra till att förebygga våld i nära relationer och till att både offer och förövare får hjälp. Vid fall av våld i nära relationer krävs ett helhetsperspektiv på situationen, utan förutfattade meningar avseende t.ex. kön eller ålder.

Landstingets personal måste arbeta aktivt för att identifiera fall av misshandel och övergrepp ha god kunskap om våld mot barn/ungdomar, våld i nära relationer, hedersvåld,  hatbrott och missbruksproblematik. Det här är kunskap som behövs såväl vid BVC, vårdcentraler och akuten. Offer och förövare ska inte behöva prata med samma person.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: