Miljöpartiet Västra Götalandsregionen förstärker politiska kansliet

Vi söker Dig som brinner för att arbeta med Grön regionpolitik i ett Grönblått Samarbete. Vi kan erbjuda ett längre vikariat 1 maj - 31 dec 2017 med eventuell möjlighet till förlängning.

Vi söker dig som känner dig bekväm inom huvudsakliga sakpolitiska områden: Personalpolitiska frågor i regionstyrelsen, Miljönämnd, Kulturnämnd, Film i Väst. Du kommer också att avlasta vår ansvariga politiska sekreterare vad gäller service till Regionfullmäktigegruppen och bistå i arbetet med att ta fram förslag på Regionpolitiskt handlingsprogram inför kommande mandatperiod. Ytterligare sakpolitiska områden kan tillkomma.

Berätta gärna i ansökan vad just Din kompetens är. Du behöver inte ha erfarenhet inom alla ovan nämnda områden. Praktisk erfarenhet inom media/kommunikation är meriterade, liksom erfarenhet av strategiskt politiskt arbete.

Arbetet ställer krav på stort politiskt omdöme och på att kunna arbeta självständigt med lyhördhet gentemot förtroendevalda i Grönblå ledning och Miljöpartiet.

Tjänsten är på 70 procent. Måndag-tisdag är vanligen heldagar i Vänersborg. Övriga dagar följer de politiska möteskalendrarna med 1.5 dag arbetsfritt per vecka som målsättning. Arbetstiden kan dock variera mellan olika perioder. 

Vi tar endast emot ansökan via epost till:  [email protected]

Ansökan ska vara inne senast 26 mars 2017.

Urvalet av vilka som ska intervjuas sker 3-4 april och intervjuer äger rum under dagtid 20 april i Göteborg.

Vid frågor kontakta regionråd Birgitta Losman på 0703-67 95 80.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: