Sänk rösträttsåldern för kommunfullmäktigevalet till 16 år

Lyssna

Miljöpartiet vill sänka ålder i valet till kommunfullmäktige i Göteborg. MP vill att Göteborg blir försökskommun för 16 års rösträttsålder i nästkommande val.

- Vi vill att så många som möjligt ska få vara med och engagera sig i demokratin. Det är viktigt att tillvarata unga människors engagemang. Tiden är nu mogen för att sänka rösträttsåldern i Göteborg till 16 år. Det säger Klara Holmin (MP) som är en av de som lagt förslaget.

För 100 år sedan fick kvinnor rösträtt i Sverige. Nu är det dags att alla de unga engagerade och samhällsintresserade ungdomarna också får rätt att rösta.
I Göteborg har sedan 2005 det särskilda ungdomsfullmäktige engagerat många ungdomar. I stadsdelarna finns ungdomsråd och ett rikt föreningsliv med ett högt ungdomsdeltagande.

- Med sänkt rösträttsålder kan vi få ett ökat valdeltagande bland unga människor. Då kan de vara med och påverka dagens politiska beslut som ofta har stor påverkan på deras framtid, säger Klara Holmin.

Det är inget ovanligt att sänka rösträttsåldern. Under 1900-talet har rösträttsåldern i Sverige sänkts successivt från 25 år till 18 år. Det finns gott om exempel på sänkt rösträttsålder i Europa. Österrike införde redan 2010 nationell rösträtt från 16 år.
Motionen har skrivits av miljöpartisterna Klara Holmin, Bosse Parbring och Abdullahi Mohammed som alla tre sitter i kommunfullmäktige.

Kontakter:

Klara Holmin (MP), ersättare Göteborgs kommunfullmäktige
073-918 41 94

Bosse Parbring (MP), ledamot Göteborgs kommunfullmäktige
Telefon 072-504 42 35

Klas Eriksson, kommunikatör/politisk sekreterare
[email protected]
070-761 10 14

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: