Åtgärder för en trygg ålderdom

Miljöpartiet vill ha ett samhälle där vi bryr oss om varandra. Vår omtanke ska visa sig i kommunala insatser för de som är i behov av vård eller social omsorg. Alla som bor i Ystads kommun ska kunna leva ett innehållsrikt och givande liv, hela livet.

Miljöpartiet vill

  • Bygga fler särskilda boenden och trygghetsboenden för att matcha efterfrågan.
  • Att de som bor på särskilda boenden ska kunna leva ett rikt socialt liv med möjlighet till utevistelser och kulturupplevelser.
  • Utveckla utbudet av de fysiska uteaktiviteter som erbjuds på äldreboenden och på Seniorernas Hus.
  • Införa sex timmars arbetsdag för personal inom vård- och omsorgsyrken, för att främja ett hållbart arbetsliv och höja kvalitén i omsorgen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: