Äldreomsorgen

Miljöpartiet vill

  • Erbjuda personalen möjlighet till heltidstjänst.
  • Erbjuda arbetskläder för all personal inom äldreomsorgen.
  • Erbjuda personalen inom äldreomsorgen karriärvägar.
  • Erbjuda kulturgaranti för äldre med omsorgsbehov.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: