Bostäder

Miljöpartiet vill

  • Verka för byggnation av fler billiga hyresrätter.
  • Förtäta staden och färdigställa redan påbörjade byggprojekt.
  • Införa hämtning av sorterat avfall i hemmen i åtta fraktioner.
  • Alla nybyggnationer ska vara miljöanpassade enligt ett nytt kommunalt miljöbyggprogram.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: