Digitalisering

För att driva på den digitala utvecklingen vill vi att Ystads kommun tar fram en digital agenda. Det finns mycket att vinna på att automatisera delar av verksamheten och frigöra ekonomiska och personella resurser.

Miljöpartiet vill

  • Att digitala verktyg ska användas för att utveckla verksamheten i skola respektive vård.
  • Att biståndsansökningar automatiseras, vilket innebär att personalen kan lägga tid åt mer komplexa ärenden.
  • Att enklare bygglovsansökningar och andra ansökningar digitaliseras med fördelen att kommuninvånarna får svar på enklare ansökningar direkt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: