Ystads stränder måste skyddas

I över 100 år har erosionen i och kring Ystad varit känd. Med ett förändrat klimat kommer erosionen att öka kraftigt.

”Stormen Sven visade att klitterna behöver vara intakta för att vi inte ska få stora översvämningar”

Ystads kommun har de senaste årtiondena varit en av de ledande kommunerna med sitt arbete mot erosionen vid kusterna. Med ett förändrat klimat kommer detta arbete att bli ännu viktigare och många kommuner som haft mindre problem kommer att använda alla de åtgärder Ystad tagit fram som exempel i stitt kommande arbete. 

Vi i miljöpartiet vill fortsätta att driva detta framgångsrika arbete. Under 2014 kommer kommunen att ännu en gång genomföra en strandfodring. I budgeten har vi avsatt 10 miljoner för denna invetering. Man beräknar att det behövs göras en sådan strandfodrong vat tredje år för att inte havet ska äta upp all strand och därefter översvämma stora delar av bland annat Sandskogen. 

Något som retar de flesta partier i Ystad är att staten inte är med och finnansierar åtgärder som förbygger kraftig erosion. Som enda parti har mp föreslaget i sitt stadsbudgetförslag att staten ska vara med och bidra med halva kostnaden. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: