Ystad har blivit Fairtrade City

Den 15 december blev Ystad Sveriges 61:a Fairtrade City. Efter flera års arbete har vi tillsammans med många andra som arbetar för samma mål lyckats med att få alla beslut och andra aktiviteter att landa i en godkänd ansökan.

”Äntligen efter ett långt arbete har Ystad tagit emot diplomet som Fairtrade City.”

Det började 2010 med att vår ledamot i kommunfullmäktige Nicklas Ljungström tillsammans med Socialdemokraten Råger Jönsson lämnade in en motion om att ystad skulle ansöka om att bil en Faritrade city. 

Nästa steg vara att övertyga den nya majoritet (femklövern) som vi gick in efter valet och det lyckadess vi med. Kommunfullmäktige kunned därmed enhälligt bifalla motionen och arbetet med diplomeringen skulle börja. Tyvärr drog arbetet ut på tiden olika ansvariga tjänstemänn slutade och var föräldralediga (utan vikarie). I början av 2013 kunde äntligen arbetet börja på alvar. En styrgrupp bildades där Miljöpartiet är reprecenterar Femklövern och i början av november lämnades ansökan in. 

Efter bara ett par veckor fick vi äntligen beskedet och Ystad kunde stolt motta utmärkelsen Fairtrade City.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: