Hållbart resande

Det svenska transportsystemet drivs idag till 85 procent med fossila drivmedel. För att klimatanpassa transportsystemet behövs en övergång till förnybara drivmedel. Det behövs också en minskning av energianvändningen och effektivare transporter. Kommunens trafikplanering ska stödja klimat- och hälsosmarta transporter för invånarna.

Miljöpartiet vill

  • Bygga fler cykelvägar i Ystads tätort och mellan byarna.
  • Bygga cykelparkeringar i anslutning till hållplatser i hela kommunen.
  • Göra Sankt Knuts torg till en mer välkomnande och inbjudande entré till Ystad genom att ta bort bilparkeringen.
  • Satsa på halvtimmestrafik på alla stadsbussar, med målet att införa kvartstrafik på längre sikt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: