Klimat och miljö

Klimat och miljö är vår tids största ödesfrågor. Forskarnas belägg för klimatförändringar är starkare än någonsin. Aktuella rapporter pekar på att temperaturökningen går mot fyra grader om trenden av mänskligt orsakad klimatpåverkan inte avtar. Lokala åtgärder är viktiga för att minska klimatpåverkan globalt. Därför måste Ystads kommun arbeta med sin egen miljöpåverkan och med att klimatsäkra Ystad för att minimera effekterna av de klimatförändringar som redan pågår.

Miljöpartiet vill

  • Öka andelen ekologisk, närproducerad och vegetarisk mat som serveras i de kommunala köken.
  • Sätta upp solpaneler på alla kommunala fastigheter som är lämpliga för detta.
  • Slopa kravet på bygglov för solpaneler.
  • Att Ystads kommun slutar sälja utsläppsrätter.
Här visar vi lokal politik från Skåne.

Skåne Klimat och Miljö

Miljöpartiet vill att Region Skånes miljöstrategiska program och kommande klimatpolitiska ramverk ska vara ledande för miljöarbetet i regionen.

Läs mer

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Region Skånes verksamheter påverkar miljön betydligt. Därför har Region Skåne ett stort ansvar att arbeta med sin egen miljöpåverkan. De verksamheter som kräver åtgärder är kollektivtrafiken, de egna transporterna och den egna värmeanvändningen. Även avfallshantering och upphandling är en del i detta.

Miljöpartiet vill att Region Skånes miljöstrategiska program och kommande klimatpolitiska ramverk ska vara ledande för miljöarbetet i regionen. Målen och intentionerna i Region Skånes miljöstrategiska program ska uppfyllas och i framtiden fyllas på med skarpare formuleringar och målsättningar.

Miljöpartiet i Skåne är mycket positiva till den klimatfärdplan som partiet har arbetat fram på riksnivå och som syftar till att samla, utveckla och konkretisera Miljöpartiets politik inom klimatområdet. I klimatfärdplanen nämns ett antal olika utmaningar och förslag till lösningar inom område som rör Region Skåne. Miljöpartiet vill naturligtvis implementera denna klimatfärdplan och dess förslag i Region Skåne. Nu är tidpunkten att vara politiskt modiga. Att våga höja blicken, tänka på lång sikt och lägga fast attraktiva och ambitiösa mål för Sveriges framtida utveckling, som bygger på en ny vision om en hållbar välfärd.

Internt miljöarbete

Miljöpartiet vill att Region Skånes interna miljöarbete, som formulerats i Region Skånes miljöprogram, ska intensifieras och prioriteras. Miljöpartiet har ett antal målsättningar för att förbättra Region Skånes interna miljöarbete. Vi vill att Region Skånes inköp av varor och tjänster ska vara klimatneutralt. Region Skånes materialanvändning ska på sikt vara helt fossilfritt och klimatneutralt. Matsvinnet ska minska med 50 % i de av Region Skånes finansierade verksamheter. Region Skåne ska öka produktionen av solenergi på de egna fastigheterna.

Läs mer om våra förslag här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: