Kultur

Ystad är en kulturstad. Vi i mp vill fortsätta arbeta med att få fria entréer på museerna och offentlig utsmyckning.

Miljöpartiet vill

  • Fri entré på kommunens muséer samt på de muséer som får kommunalt verksamhetsstöd. Utöka öppettiderna sommartid.
  • För ut konsten i kommunal verksamhet, genom att se till att skolor och äldreboenden får låna från museets samlingar.
  • Utöka verksamhetsbidragen till konst och kulturverksamhet, både de föreningar som drar till sig kulturturismen och de som vänder sig till kommuninvånarna.
  • 1% av kostnaderna vid nybyggnation och nyanläggningar ska gå till konstnärlig gestaltning. Dessa ska hanteras i separat budget utanför byggprojektet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Kultur