Småföretagare är centrala för den lokala ekonomin

Småföretagen utgör en av grundbultarna i Miljöpartiets ekonomiska politik. Ystad ska bedriva en offensiv småföretagarpolitik på alla nivåer i syfte att underlätta etablering och framväxt av fler små och medelstora företag. Miljöpartiet vill hjälpa det lokala näringslivet bland annat genom ökade satsningar på kuluren vilket kommer stärka Ystad som tusristmål. Miljöpartiet vill också försöka och locka en större andel av de 1,8 miljoner resenärer som passerar staden på väg mot Bornholm. Ystad ska vara ett naturligt stopp på vägen där man vill stanna och njuta en medeltida stadsmiljö som erbjuder småskalig handel, trevliga resturanger och cafér samt unika kulturupplevelser. Slutligen ska också det lokala näringslivet stärkas genom att underlätta för för små och medelstora företag att delta när kommunen gör upphanlingar.

Miljöpartiet vill

  • Ge mindre och lokala företag utökade möjligheter att delta i upphandlingar av varor och tjänster till kommunen.
  • Stärk Ystad som kulturstad genom att utveckla Ystads museer och teatern samt skapa ett Natur och kulturrum i Kåseberga.
  • Fri entré på kommunens muséer samt på de muséer som får kommunalt verksamhetsstöd. Utöka öppettiderna sommartid.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Näringsliv