Strategi för offentliga utsmyckningar

Med anledning av behovet att höja kommunens attraktionskraft och att värna om kulturmiljön föreslår vi att kommunen tar fram en strategi för hur offentlig utsmyckning i framtiden ska hanteras. Det gäller både permanenta konstnärliga utsmyckningar i det offentliga rummet, samt tillfälliga sådana i stadsrummet vid helger såsom jul och påsk.

Påskpynt

Miljöpartiet vill

  • Att det tas fram en strategi för offentliga utsmyckningar.

Det man upplever idag som ett bekymmer är att det saknas en tydlig policy vad gäller en enhetlig kultuprofilering i stadsrummet. Jämfört med många andra kommuner i Sverige, ligger vi i Ystad efter vad gäller satsningar på offentliga konstnärliga utsmyckningar. Ett tydlig policy skulle ge möjlighet att öka livskvaliten och i förlängningen även ge kommunen ökade intäkter. Det har visat sig i olika undersökningar att ökad satsning på kultur även ökar tjänsteproduktionen.

Vårt förslag är att se över vilka byggnader, t ex skolor, rondeller och andra offentliga platser som skulle vara lämpliga för konstnärliga utsmyckningsuppdrag, samt att arbeta fram en urvalsprocess av konstnärer vid sådana uppdrag. När det gäller tillfällig dekor vid helger skulle man kunna utföra arbetet med t ex ungdomar under ledning av en konstnär och personal från kommunen. Ystad konstmuseums verksamhet, kompetens och resurser är värdefulla tillskott i ett gemensamt arbete.

 

Emir Krajisnik

Nicklas Ljungström

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Offentlig utsmyckning