Inga lyxpensioner för kommunalråd

I dag (2013-04-18) behandlar kommunfullmäktige en motion från socialdemokraterna om pensionsreglerna för heltidsarvoderade förtroendevalda (kommunalråd). Vi i miljöpartiet har beslutat oss för att bifalla motionen och lämna in en protokollsanteckning med vårt förslag till nya regler.

 

Inför varje ny mandatperiod hålls partiöverläggningar där bland annat kommunens organisation, regler för arvoden, nämndernas ansvarsområden och storlek diskuteras. Partiöverläggningarna är ett utmärkt tillfälle att lyfta frågan om kommunalrådens omställningsstöd. Nya regler måste införas och miljöpartiet kommer att driva vårt förslag där.

 

 Vårt förslag

Vi inom Miljöpartiet är av uppfattningen att det är bra om regelverken för ersättningar är lika för politiker inom både kommun- och rikspolitik. Miljöpartiet i Ystads förslag till regler för kommunalrådens omställningsstöd är därför detsamma som vi i Miljöpartiet driver på riksplan när det gäller riksdagsledamöter. Vårt förslag innebär att den som slutar ska erhålla ett omställningsstöd på maximalt 85 % av det arvode man haft som kommunalråd.Eventuella övriga inkomster som man får innebär att stödet minskas med motsvarande belopp. Stödet betalas ut under maximalt två år under förutsättning att man varit kommunalråd i minst åtta år. Både nyvalda och omvalda kommunalråd ska innefattas av samma regler.

 

 Skillnaden mellan vårt förslag och majoritetens

På riksplan är partierna i princip överens om regelverket, utom på en punkt som gäller om vilka som ska omfattas av de nya reglerna. Till skillnad från moderater och socialdemokrater, som utgör majoriteten, anser vi inom Miljöpartiet att de nya reglerna för omställningsstöd ska gälla alla politiker som väljs till uppdrag från och med 2014, d.v.s. nya och gamla politiker omfattas av samma regelverk.

 

Det går att läsa hela det nya förslaget till omställningsstöd i riksdagen på http://bit.ly/YZbyp1

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: