Rent vatten

Vattnet i våra sjöar, hav och åar är mycket förorenat. De senaste åren har vi arbetat mycket med att få igång arbetet kring vattnet. Nu är det dags att gå till handling och börja genomföra olika åtgärder.

Miljöpartiet vill

  • Stoppa användningen av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden.
  • Rena läkemedelsresterna direkt vid avloppen på äldreboenden.
  • Inleda arbetet med att klimatsäkra dagvattensystemet.
  • Informationsinsatser om konsekvenserna för dricksvatten vid kemikalieanvändning i trädgårdar.
Här visar vi lokal politik från Skåne.

Skåne Rent vatten

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Läs mer

Tillgången till rent vatten och grundvatten är livsviktigt för ett fungerande samhälle. Det är oroande att grundvattenbristen ökar och att allt fler orter drabbas av vattenbrist under sommarmånaderna. Skåne behöver ett samlat organ för att möta grundvattenbristen och andra grundvattenrelaterade frågor. Vattnet vi dricker i Skåne är av hög kvalitet. Insatser måste göras för att trygga att vårt grundvatten är säkert att dricka och att vattnet vi tar från sjöarna är friskt.

Miljöpartiet vill att Region Skåne arbetar för att minska utsläppen av farliga ämnen till yt- och grundvatten. Utsläpp av ämnen som förstör växtlighet och djurliv i vattendrag och hav i Skåne måste minska.

Läs mer om våra konkreta förslag här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Rent vatten