Rent vatten

Vattnet i våra sjöar, hav och åar är mycket förorenat. De senaste åren har vi arbetat mycket med att få igång arbetet kring vattnet. Nu är det dags att gå till handling och börja genomföra olika åtgärder.

Miljöpartiet vill

  • Stoppa användningen av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden.
  • Rena läkemedelsresterna direkt vid avloppen på äldreboenden.
  • Inleda arbetet med att klimatsäkra dagvattensystemet.
  • Informationsinsatser om konsekvenserna för dricksvatten vid kemikalieanvändning i trädgårdar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Rent vatten