Skola för det livslånga lärandet

Vi ska investera i våra barn och ungdomars framtid! Skolan lägger grunden för resten av livet, ett liv av livslångt lärande. Skolans fysiska miljö ska stimulera hälsa, lek och rörelse. Pedagogiken ska stimulera till lärande för hållbar utveckling och lära ut vikten av ett jämställt och demokratiskt samhälle. Skolan ska vara en trygg arbetsplats, för både elever och personal. Skolvägar ska främja gång och cykel som de främsta transportslagen för att ta sig till skolan.

Miljöpartiet vill

  • Kompetenssäkra skolan genom höjda lärarlöner och ökad personaltäthet i skola och förskola.
  • Arbeta med giftfri skola genom att köpa in produkter såsom leksaker och inventarier samt byggnadsmaterial som uppfyller hårda miljö- och hälsokrav.
  • Satsa mer pengar för att förbättra maten som serveras i skolan. Skolan ska servera mer ekologiskt, närproducerat och större andel vegetariskt.
  • Minska motortrafiken vid skolorna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: