Gotland

Välkommen till Miljöpartiet de gröna på Gotland! Vi verkar för ett grönare Gotland med levande landsbygd, rent vatten och nya jobb. Sedan 2010 sitter vi i majoritet i regionfullmäktige.

Följ oss på facebook

Läs vårt valmanifest

Se våra filmer

Besök vår medlemswebb

Våra prioriteringar

Förnybar energi.

Vi behöver skapa förutsättningar till nya arbetstillfällen. På så sätt kan fler få en inkomst och därmed bo och verka på Gotland. Bostäder och annan infrastruktur ska byggas på ett hållbart sätt.

Skola.

Sverige och därmed Gotland behöver en ny skolpolitik. En politik som ger lärarna tid att se varje elev.

Vatten.

Vi behöver säkra tillgången på sötvatten av bra kvalité på Gotland.

Miljöpartiet de gröna Gotland

Kontakt