Energi

En omställning till 100 procent förnyelsebar energiförsörjning på Gotland är nödvändig och möjlig. Nödvändig på grund av klimathotet, för att minska känsligheten mot kommande oljeprisstegringar och för att säkerställa en trygg energitillförsel i framtiden. Möjlig genom Gotlands goda förutsättningar med ett bra vindläge, många soltimmar och ett aktivt jordbruk.
En stabil infrastruktur behövs för att kunna förverkliga Gotlands potential att producera grön energi.

Vi vill:

• säkra en trygg och stabil elförsörjning på Gotland med samma förutsättningar som i övriga landet

• fortsätta stimulera utvecklingen av biogasproduktion och -konsumtion på Gotland

• att Gotland ska vara försöksområde för utveckling av framtidens förnybara energisystem baserat på lokala energikällor

• stimulera utvecklingen av solcellsparker på Gotland

• förstärka möjligheterna för enskilda hushåll och lokala företag att bidra till energiproduktionen

• ställa hållbarhetskrav, exempelvis palmoljefritt, på förnybarabränslen vid offentligupphandling så att inköp inte bidrar till regnskogsskövling

• stimulera framväxten av bilpooler som drivs med förnybara bränslen

• arbeta för fler laddplatser för elbilaroch elcyklarbåde i publika miljöer och iflerbostadsområden

• att möjligheten att installera solceller alltid prövas vid ombyggnation eller nybyggnation av Region Gotlands fastigheter

 

Nyheter på Energi

Gotland, 14 mars 2015

Förnybar energi är viktig för Gotland

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter