Vatten

En av miljöpartiets viktigaste frågor är att garantera ett hälsosamt grundvatten och därmed även dricksvatten till hela Gotlands befolkning

Miljöpartiet vill

Det faller ca 500 mm regn över Gotland varje år. Ungefär hälften av regnet rinner oanvänt ner i havet. Miljöpartiet vill främja  forskning som kan möjliggöra att detta vatten tas omhand och används i det cirkulära system som naturen själv använder. Idag finns projekt av olika slag som framgångsrikt nått resultat på området. Dels har våtmarker anlagts och dels pågår ett internationellt projekt på Storsudret där olika modeller provas för att hålla kvar vatten i torra områden. Detta blir allt viktigare då klimatförändringarna förutspås ge oss fler skyfallsliknande regn tidigare på säsongen.
I gammal industriell anda förordar flera partier, att den vattenbrist som blir alltmer utbredd på Gotland, ska avhjälpas med att förvanska naturförloppen. När vi har överexploaterat grundvattnet så ska vi genast kasta oss över saltvattnet. Att avsalta vatten är en mycket energikrävande process och därmed dyr i drift. För att avskilja saltmolekylerna krävs mycket täta membran, vilka kräver manuell rengöring som blir särskilt viktigt vid algblomning. Om inte detta sköts, finns det risk att små molekyler av blågröna alger ändå kan smita igenom.  Processen är alltså beroende av den mänskliga faktorn. 
Det vatten som framställs genom avsaltning är sterilt och saknar den mångfald av mineraler som finns i naturligt grundvatten. Idag återmineraliseras vattnet enbart med ett fåtal mineraler. Miljöpartiet vill därför att avsaltat vatten i möjligaste mån ska ersätta den vattenförbrukning som inte har livsmedelsstatus. Alltså i industriell verksamhet, fylla pooler, tvätta bilar och annat som inte kräver livsmedelsstatus. Idag använder vi dricksvatten på ett sätt som vi inte skulle göra med något annat livsmedel.
På Gotland har 40 % av hushållen egen brunn. Särskilt på landsbygden och inom jordbruket är detta en förutsättning. Den kommunala vattenförbrukningen på Gotland ligger på 3,5 M m3/år. Kalkindustrin ensam använder 2,8 M m3/år (källa Länsstyrelsen). Miljöpartiet tycker inte att detta är acceptabelt. Vi vill att kalkindustrin ska börja betala för det vatten de leder ut i havet, då detta ska ses som förbrukning av vårt gemensamma grundvatten. Miljöpartiet anser inte att storskalig kalkbrytning är förenlig med en sund grundvattenhållning, då själva bortbrytandet av kalkgrunden förstör förutsättningarna för lagring av grundvatten och riskerar att saltvatten tränger in i de djupa vattentäkterna. Dessutom berövar vi naturen på det vatten den behöver för att överleva. Djur och träd kan inte gå till ett avsaltningsverk.
Miljöpartiet föreslår följande:

  • Hitta metoder att bättre tillvarata den nederbörd som faller över Gotland
  • Stimulera grundvattenbildningen genom att återskapa våtmarker på lämpliga platser
  • Infiltrera renat recirkulerat vatten i anslutning till lämpliga vattentäkter
  • Ställa minimikrav på mineralinnehåll i dricksvatten
  • Göra kalkindustrin ansvarig för den grundvattenförlust de förorsakar
  • Att dricksvatten skyddas som riksintresse

 

Nyheter på Vatten

Gotland, 13 januari 2022

Miljöpartiet vill skydda grundvattnet

Gotland, 30 september 2021

Skydda markägare kring Cementas kalkbrott

Gotland, 19 december 2019

Nationalpark ger nya möjligheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter