Klimatet

Klimatet

Klimatförändringarna är ett tydligt symptom på en hållbarhetskris som hotar våra barn och barnbarn. Den nödvändiga omställningen har bara börjat och det är bråttom. Frågan är global men omställningen måste ske lokalt. Gotland har fantastiska förutsättningar att leda den utvecklingen.


Vi vill:

• att alla Region Gotlands beslut ska klimatsäkras, dvs konsekvenserna för klimatet måste utredas och beslut som ger starkt negativ klimatpåverkan ska inte fattas

• att Region Gotland aktivt stimulerar industrin att minimera sina utsläpp av växthusgaser från såväl processer som råvaror och transporter

• att resan med båt eller flyg till och från Gotland ska skefossilfritt

• att Region Gotlands pengar är placerade i fossilfria och etiskt och miljömässigt ansvarsfulla verksamheter

• att klimatpåverkan från utdikade torvmarker minskas genom återvätning och där så är lämpligt pröva nya odlingsformer för exempelvis biobränslen

• stärka arbetet med Ekokommun Gotland

• ha klimatmål för maten i offentlig sektor

• minska matsvinnet samt öka antalet vegetariska rätter

• att nya bostäder och lokaler ska byggas med höga krav avseende klimatpåverkan, material och energiförbrukning

• inte tillåta oljeutvinning på Gotland

Nyheter på Klimatet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter