Miljöpartiets stadgar talar om vilka regler som gäller i partiet.
De beslutas av Miljöpartiets kongress. Här hittar du både aktuella stadgar och från tidigare år.

Partiets stadgar från före 1988 saknas i digitalt format.