MP i Europaparlamentet

Läs mer om EU-valet här!

Miljöpartiet har tre ledamöter i EU-parlamentet

Miljöpartiet sitter i den gröna partigruppen med gröna partier från resten av Europa. Det betyder att vi kan driva en grön politik tillsammans med andra ledamöter runtom i EU.

Det pågår en stor ungdomsrörelse för klimatet i hela världen och inte minst i Europa och Sverige. Människor letar efter trovärdiga och seriösa politiska alternativ för lösningar på de stora utmaningar som ungdomarna pekar på.

Alice Bah Kuhnke

Alice arbetar för ett EU som tar krafttag mot klimat-förändringarna, och där kvinnors och HBTQ-personers rättigheter stärks – sexuella trakasserier och hatbrott mot HBTQ-personer ska bli olagligt i hela unionen och rätten till abort ska garanteras.

Mer om Alice Bah Kuhnke

Pär Holmgren

Pär arbetar för en omställning till ett hållbart EU, med klimatutsläpp som håller sig under Parisavtalets mål och med samma ordning och reda i klimatpolitiken som i den ekonomiska politiken. Pär arbetar också för en reformerad jordbrukspolitik, som gynnar lantbrukare som minskar fossila utsläpp, giftspridning och antibiotikaanvändning.

Mer om Pär Holmgren

Jakop Dalunde

Jakop arbetar för ett EU som leder den gröna omställningen, främjar fred och som är en fristad för människor som flyr undan krig och förtryck. Han vill att det ska bli dyrare att släppa ut koldioxid, lättare att åka tåg i Europa och för att fasa ut bensinbilarna så fort som möjligt.

Mer om Jakop Dalunde

Miljöpartiet i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke

EU-parlamentariker

Pär Holmgren

EU-parlamentariker

Jakop Dalunde

EU-parlamentariker

MP i EU-parlamentet

Det pågår en stor ungdomsrörelse för klimatet i hela världen och inte minst i Europa och Sverige. Människor letar efter trovärdiga och seriösa politiska alternativ för lösningar på de stora utmaningar som ungdomarna pekar på. Besök vår hemsida för mer information om hur vi jobbar inom EU

MP i EU-parlamentet