Politik som
gör skillnad

Det är nu isen smälter i Arktis. Det är nu konflikter växer i torkans spår. Det är nu en sjätte massutrotning av våra medarter sker och ekosystemen utarmas. Klimatkrisen är inte bara en framtidsfråga. Den händer nu.

Men lösningarna finns! Det är fortfarande möjligt att vända den negativa utvecklingen. Med en modig klimat- och miljöpolitik, en jämlik fördelning och ett solidariskt arbete kan vi minimera konsekvenserna av de klimatförändringar som redan har skett. Och skapa en hållbar framtid.

Grön politik påverkar varje människa. Det handlar om skogarna, haven och klimatet. Det handlar om barnen, djuren och sättet vi är mot varandra. Det handlar om dig och mig. Tillsammans vill vi bygga det nya gröna folkhemmet. Ett modernt Sverige där alla får vara med.

Vi vill ha ett samhälle där vi varken bränner ut planeten eller oss själva. En värld där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra.

Miljöpartiets idé

  • Solidaritet med djur, natur och ekosystemet
  • Solidaritet med kommande generationer
  • Solidaritet med världens alla människor

Miljöpartiets valmanifest 2022

Allt om valet 2022

Vi vill

Skärpa Sveriges klimatmål utifrån bästa tillgängliga forskning och tydligt väga in viktiga aspekter som rör rättvisa och risk. Konsumtionsbaserade utsläpp ska inkluderas i klimatmålet.

Stötta klimatomställningen i alla delar av samhället, i alla branscher och i hela landet. Införa en tillräckligt ambitiös klimatlag på EU-nivå och lagstifta om en europeisk, bindande utsläppsbudget.

Satsa på tåg i tid i hela Sverige, fler nattåg till Europa, en europeisk tågunion för enklare tågresor i Europa och nya höghastighetståg.

Ersätta fossil bensin och diesel med 100 % förnybart bränsle och el i Sverige och EU.