Politik som
gör skillnad

Grön ideologi – solidaritet i handling

Det är nu glaciären smälter i Arktis. Det är nu konflikter växer i torkans spår. Det är nu värmerekorden slås, ekosystemen utarmas och en sjätte massutrotning av våra medarter sker. Klimatkrisen är ingen framtidsfråga, den händer här och nu. Extremväder runt om i världen leder till fruktansvärda humanitära och ekonomiska katastrofer. Vi befinner oss i ett klimatnödläge och utsläppen måste minska radikalt. Miljöpartiet vet att det går att bromsa klimatförändringarna, hejda miljöförstöringen, stärka demokratin och värna de mänskliga rättigheterna. Vi är det enda klimatpartiet och vår politik är viktigare än någonsin. 

Klimatomställningen är vår tids största utmaning, samtidigt bär den med sig enorma
möjligheter. Med en modig klimat- och miljöpolitik, satsningar på välfärden och en jämlik fördelning kan vi möta utmaningarna och skapa en rättvis och hållbar framtid.

Miljöpartiet byggde upp världens mest ambitiösa klimatpolitik och lade grunden för den gröna omställningen. Tillsammans kommer vi att ta den i mål. Att ställa om Sverige är vår största uppgift. Och Sverige ska inte bara vara ett land som ställer om, utan som faktiskt bygger ett bättre samhälle med tusentals nya gröna jobb, ökad jämlikhet, en robust välfärd och skyddsnät som fungerar för alla.

Vi vet att klimatkrisen har gått så långt att vi inte kommer att kunna fortsätta som tidigare, vi måste bort från exploateringen av vår planet och arbetskraft och stoppa den oändliga cykeln av produktion och överkonsumtion. Slit- och slängsamhället måste ersättas av en hållbar och cirkulär ekonomi. Det betyder att vi måste driva en politik som respekterar de planetära gränserna i enlighet med det vetenskapen säger.

Tillsammans vill vi bygga ett modernt Sverige där alla får vara med. Vi vill att naturen sätter ramarna och att ekonomin används som ett verktyg för ett rättvist och jämställt samhälle. Ett samhälle där vi varken bränner ut planeten eller oss själva. En värld där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra.

Miljöpartiets idé
  • Solidaritet med djur, natur och ekosystemet
  • Solidaritet med kommande generationer
  • Solidaritet med världens alla människor

Miljöpartiets valmanifest 2022

Allt om valet 2022
Här kan du läsa vårt partiprogram