Vår ideologi och den 
värld vi vill skapa

Partiprogrammet beskriver Miljöpartiets ideologi och den värld vi vill skapa. Utifrån det formar vi dagsaktuell politik, som du hittar under vår politik. Du kan också lyssna på partiprogrammet.

För att spara på miljön trycker vi inga partiprogram. Istället kan du ladda ner vårt partiprogram som PDF eller beställa på papper som print on demand hos Studieförbundet Vuxenskolan eller i vår butik: butik.mp.se/partiprogram

Miljöpartiets partiprogram