Skolarbeten

Här kan du läsa om vår gröna ideologi och partiets historia. Du kan få information om våra viktigaste frågor under ”vår politik”.

Om du vill ha svar på vad partiet tycker i en särskild fråga så rekommenderar vi att du letar i Vår politik A-Ö. Om du inte hittar svaret på dina frågor på vår hemsida är du välkommen att kontakta oss.

 

F.d riksdagsledamoten Lise Nordin pratar politik med skolelever i Skövde.

Introduktion till Miljöpartiet de gröna

Historia

Vi bildades 1981 som en följd av kärnkraftsomröstningen och det totala ointresset för en aktiv miljöpolitik från de etablerade partierna. Människor från alla möjliga håll samlades för att starta ett parti som kämpade för ett annorlunda samhälle, ett samhälle som är ekologiskt hållbart med en levande demokrati där fler människor kan påverka framtiden.

1988 kom vi in i riksdagen för första gången. I kommuner och landsting runt om i landet tog miljöpartister plats för att påverka och förändra.

Den gröna ideologin

Miljöpartiets politik baseras i den gröna ideologin. Den utgår från tre solidariteter:

  • Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
  • Solidaritet med kommande generationer
  • Solidaritet med världens alla människor

Solidaritet betyder att vi tillsammans tar ansvar för världen och vårt samhälle.

En annan viktig del av den gröna ideologin är att decentralisera makten, d v s föra ner makten närmare människorna. Det är fel att flytta makt bort från individerna eftersom det ökar gapet mellan politiker och de som röstar.

Målet med politiken är därför att skapa ett samhälle som är långsiktigt ekologiskt hållbart, där klyftorna mellan människor i Sverige är små samt där resurserna i världen är rättvist fördelade.

Det är detta vi utgår ifrån när vi bestämmer oss för vad vi tycker i olika frågor i samhället.

Organisation

Vår organisation är byggd med tanken att alla ska kunna vara med och påverka politiken på alla nivåer. Avståndet mellan de som har makten centralt och den enskilde medlemmen ska vara litet. Därför har vi byggt en organisation som ska vara så platt som möjligt och motverkar maktkoncentration.

Vi har två språkrör istället för partiledare. De heter Märta Stenevi och Per Bolund. Tanken med detta är att de som talar för Miljöpartiet ska vara jämställda och kunna dela på jobbet. Språkrören är inte heller ledare, de ska presentera den politik som medlemmarna kommit fram till.

Vi har en riksdagsgrupp och en partistyrelse. Partistyrelsen väljs på vår kongress som genomförs varannat år.

Det mesta av arbetet sker i kommunerna och regionerna där miljöpartister samlas för att skapa lokal grön politik.