Valmanifest 
2022

Alla ska med när Sverige ställer om

Grön politik påverkar varje människa. Det handlar om skogarna, haven och klimatet. Det handlar om barnen, djuren och sättet vi är mot varandra. Det handlar om dig och mig. Tillsammans vill vi bygga det nya gröna folkhemmet. Ett modernt Sverige där alla får vara med.

Vi går till val på 19 gröna punkter. Vi vill se

1.  En rättvis och snabb klimatomställning. Vi har lösningarna för att bygga ett modernt grönt folkhem. Alla ska med när Sverige ställer om. Läs mer. 

2. Billig, säker och ren el. Vi vill ge hushåll, företag och industrier billig el i närtid. Läs mer.

3.  Ett starkare skydd av naturen och alla arter. Vi ska försvara allemansrätten, ha fler grönområden i städerna och skydda våra hav och skogar. Läs mer. 

4.  Ett enkelt sätt att resa klimatsmart. Vi vill ha fler tåg och bättre kollektivtrafik, utökade tågförbindelser till Europa, fler cykelvägar och billigare elbilar. Läs mer. 

5.  Nya lösningar för att konsumera mer hållbart. Vi vill att prylarna vi konsumerar ska hålla längre, gå att reparera, vara giftfria och lättare att dela. Läs mer. 

6.  En bättre djurvälfärd och starkare djurskydd. Vi kräver ett verkligt djurskydd, en hög djurvälfärd och stopp för onödiga djurförsök. Läs mer. 

7.  En tryggare försörjning för alla. Vi vill bygga starka skyddsnät så att alla – gammal som ung, sjuk som frisk – är trygga. Läs mer. 

8. Fler klimatsmarta bostäder. Vi behöver fler bra bostäder med rimliga kostnader och hyror. Varje människa ska ha möjlighet att skapa ett eget hem. Läs mer. 

9.  En bra vård på lika villkor. Vi vill höja lönerna för vårdanställda och säkra en god arbetsmiljö. Det är hög tid att uppvärdera vård- och omsorgsyrkena. Läs mer.

10. En jämlik skola. Varje barn ska ha möjlighet att lära sig, utvecklas och växa i skolan. Vinstintresset måste bort! Läs mer.

11.  Ett starkt och fritt kulturliv. Vi vill respektera den konstnärliga friheten, stimulera mångfald och yttrandefrihet och särskilt värna barns kultur. Läs mer.

12.  En skyddad och tryggad demokrati. Vi ska skydda Sveriges grundlag mot snabba förändringar och yttrandefriheten ska stärkas. Läs mer.

13. Ett stopp för mäns våld mot kvinnor. Vi vill begränsa förövarens liv och inte offrets. Läs mer.

14. Ett mer jämställt samhälle hela livet ut. Vi vill dubblera pappors uttag av föräldraledighet och höja lönerna i kvinnodominerade yrken. Feminismen måste gå längre. Läs mer. 

15.  Ett samhälle fritt från rasism. För oss är alla människors lika värde en självklarhet. Läs mer. 

16.  Ett stopp för den organiserade brottsligheten. Tryck tillbaka gängen och ge unga möjligheter. Vi ska ge varje barn som växer upp i Sverige tro på sig själv och sin framtid. Läs mer.

17.  En ökad beredskap för krig, kriser och naturkatastrofer. Sverige måste höja beredskapen för att möta den nya tidens hot. Läs mer. 

18.  Ett Sverige som står upp för fred och säkerhet. Vi vill att världen blir säkrare, fredligare och mer jämställd. Läs mer. 

19.  En stärkt asylrätt och hjälp till flyktingar. Vi ska välkomna de som har rätt till skydd och ge dem möjlighet att etablera sig i Sverige. Läs mer.  

Därför ska du rösta grönt

Vi går till val på att stärka klimatarbetet, stärka valfärden, och öka jämlikheten.

”Jag gick med i Miljöpartiet för hållbarhetstanken, ren luft och för att någon måste göra något. Det innebär inte att det är någon annan som måste göra något. Utan det är vi som måste göra något.”Per Eric Rosén

Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.

”Jag gick med i Miljöpartiet som tonåring på 90-talet, eftersom jag ville göra skillnad för klimatet och miljön. Sedan blev jag kvar eftersom mina värderingar är desamma som partiets – jag hittade hem.”  – Katrin Wissing

Lär känna Märta och Per

Möt språkrören
Språkrören står i skogen klädda i kostymSpråkrören står i skogen klädda i kostym

Ladda ner hela valmanifestet

Miljöpartiets valfilm 2022

Mer om vår politik