Profil och logga

Vår symbol är en maskros. Den bildar en grafisk identitet tillsammans med färger, typografi och bildspråk.

Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ökar våra möjligheter att ge en enhetlig och professionell bild av partiet i konkurrensen om uppmärksamheten.

Manualen är ett verktyg och en hjälp när vi producerar trycksaker och material. Syftet är att vi ska kunna koncentrera oss på det politiska budskapet och vad kommunikationen ska åstadkomma, istället för hur den ska se ut.

Logotyper och grafisk manual för nedladdning

Fria bilder

I vårt bildarkiv finns bilder som är fria att använda, så länge du anger fotograf.