Ju starkare vi blir, desto mer kan vi uträtta

Miljöpartiet har vuxit fram ur rörelserna för miljö, solidaritet, jämställdhet och fred. Idag är vi en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv, utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. I Sverige är Miljöpartiet det enda klimatpartiet. Det enda partiet som har den politik som krävs för att möta hoten vi står inför. Det är vi som tar fighten för klimatet, en rättvis framtid och ett Sverige som står emot rasism och hat. I den kampen behövs du. För varje ny medlem blir vi en starkare kraft i svensk politik som tillsammans kan arbeta för ett hållbart och jämlikt samhälle. 

Miljön först

I september 1981 bildades Miljöpartiet. Att ett parti satte miljön främst var helt nytt. Det är det fortfarande. När besluten ska fattas – då finns bara ett Miljöparti. Miljöpartiet är viktigare än någonsin och ju starkare vi blir, desto mer kan vi uträtta. Tillsammans med dig vill vi fortsätta ta kampen för klimatet och för en rättvis framtid. Göra Sverige till det första fossilfria välfärdslandet i världen och bygga ett jämlikt samhälle där alla får vara med.

Handlingskraftiga

Den gröna omställningen är vår tids stora samhällsomvandling – vår största uppgift. När Miljöpartiet satt i regering fick vi igenom en mängd politiska förslag som tillsammans skapade ett grönare, modernare och mer jämlikt Sverige. Vi lade den största miljöbudgeten någonsin och såg till att Sverige införde världens mest ambitiösa klimatlag. Nu fortsätter vi att satsa på klimatet, välfärden och jämlikheten – för det är så vi bygger ett hållbart och tryggt Sverige.

Jämställda

Miljöpartiet är ett feministiskt parti som arbetar målmedvetet för allas lika rätt och möjligheter att delta fullt ut i samhällsbygget. Vi vill bryta ner alla diskriminerande och ohållbara maktstrukturer i samhället. Vi är övertygade om att olikheter berikar och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunder för ett rättvist samhälle. Tillsammans kan vi skapa framtidstro och livskvalitet.

Framtidsinriktade

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn. Nu krävs mod och handlingskraft. Det har Miljöpartiet. Vi vill göra Sverige till det första fossilfria välfärdslandet i världen med vår politik. Ett land som inte bara ställer om – utan som faktiskt bygger ett bättre samhälle med tusentals nya jobb, en robust välfärd och med skyddsnät som fungerar för alla.

Bli en del av en global rörelse

Engagera dig

Miljöpartiets nyckelpersoner

Inte en, utan två. Istället för en partiledare har vi två språkrör som för ut vår politik. Möt våra gröna politiker.

Amanda Lind

Språkrör

Daniel Helldén

Språkrör och riksdagsledamot i Utrikesnämnden och Krigsdelegationen.

Katrin Wissing

Partisekreterare

Annika Hirvonen

Gruppledare och riksdagsledamot i Skatteutskottet och talesperson för migration.

Rasmus Ling

Gruppledare i riksdagen och ledamot i Justitieutskottet.

Marcus Friberg

Ordförande partistyrelsen

Miljöpartiet har två språkrör istället för en partiledare.

Genom att ha två språkrör istället för en partiledare har Miljöpartiet alltid haft ett jämställt ledarskap.

Möt våra språkrör

Engagera dig för en hållbar framtid tillsammans med oss i Miljöpartiet.

Vi i Miljöpartiet vill bygga en hållbar framtid, där vi människor tar hand om varandra och vår planet. Vill du hjälpa till?