Miljöpartiets historia

Vill du veta mer om Miljöpartiets historia?
Här hittar du bilder, fakta och historiska dokument.

Torgmöte i samband med kongressen i Sundsvall 1982. Ulla Dahl håller tal. Foto: Åke Askensten

Miljöfrågorna fick en allt starkare roll i den offentliga debatten i slutet av 70-talet. Folkomröstningen om kärnkraft 1980, då många kände sig svikna av de etablerade partierna, blev en väckarklocka för miljörörelsen.

Kort därefter lyfte Per Gahrton idén om ett nytt parti i en debattartikel i Dagens Nyheter.
Den 20 september 1981 beslutade ett enhälligt möte att bilda Miljöpartiet. Det dröjde sedan till 1985 innan ”De gröna” lades till i partinamnet.

Miljöpartiet kom in i Sveriges riksdag för första gången 1988. Efter att ha varit utanför riksdagen 1991-1994 har partiet etablerat sig som en politisk kraft att räkna med, både lokalt, i riksdagen och i EU-parlamentet.

Läs mer

Dokument och fakta