Riksdagsgruppen

Riksdagsgruppen

De gröna riksdagsledamöterna har olika bakgrund, men en sak gemensamt; alla jobbar för en hållbar värld.

Amanda Lind

Språkrör

Annika Hirvonen

Gruppledare och riksdagsledamot i Skatteutskottet och talesperson för migration.

Camilla Hansén

Riksdagsledamot i Utbildningsutskottet, med ansvar för partiets politik för förskola, skola, högre utbildning och forskning.

Daniel Helldén

Språkrör och riksdagsledamot i Utrikesnämnden och Krigsdelegationen.

Elin Söderberg

Riksdagsledamot i Näringsutskottet och talesperson för klimat och landsbygd.

Emma Berginger

Riksdagsledamot i Försvarsutskottet.

Emma Nohrén

Riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

Jacob Risberg

Riksdagsledamot i Utrikesutskottet

Jan Riise

Riksdagsledamot i Konstitutionsutskottet och minoritetspolitisk talesperson

Janine Alm Ericson

Riksdagsledamot i Finansutskottet och talesperson för bistånd och jämställdhet.

Katarina Luhr

Riksdagsledamot i Civilutskottet och bostadspolitisk talesperson.

Leila Ali Elmi

Riksdagsledamot i Arbetsmarknadsutskottet och talesperson för integration.

Linus Lakso

Riksdagsledamot i Trafikutskottet och talesperson för energi.

Märta Stenevi

Riksdagsledamot i Socialförsäkringsutskottet samt ledmot i Pensionsgruppen.

Rasmus Ling

Gruppledare i riksdagen och ledamot i Justitieutskottet.

Rebecka Le Moine

Riksdagsledamot i EU-nämnden och talesperson för biologisk mångfald och djurrätt.

Ulrika Westerlund

Riksdagsledamot i Socialutskottet och talesperson för HBTQI.

Mats Berglund

Ordförande i Kulturutskottet och mediepolitisk talesperson