Årtal, personer 
och valresultat

Kongresser, tidigare språkrör och viktiga datum i Miljöpartiets historia.

Språkrör

1981-1984
Alternerande sammankallande i politiska utskottet.

1984-1985
Per Gahrton och Ragnhild Pohanka (valda på kongressen i Jakobsberg).

1985-1986
Ragnhild Pohanka och Birger Schlaug (Per avgick direkt efter riksdagsvalet och Birger valdes på ett möte med förtroenderådet i september 1985).

1986-1988
Eva Goës och Birger Schlaug (valda på kongressen i Mölndal).

1988-1990
Fiona Björling och Anders Nordin (Eva och Birger avgick vid riksdagsinträdet och Fiona och Anders valdes på ett förtroenderådsmöte i oktober 1988).

1990-1991
Jan Axelsson och Margareta Gisselberg (valda på kongressen i Jönköping).

1991-1992
Jan Axelsson (Margareta avgick direkt efter riksdagsvalet men förtroenderådet valde att låta posten vara vakant fram till kongressen).

1992-1999
Marianne Samuelsson och Birger Schlaug (valda på kongressen i Trollhättan).

1999-2000
Lotta N Hedström och Birger Schlaug (valda på kongressen i Kristianstad).

2000-2002
Matz Hammarström och Lotta N Hedström (valda på kongressen i Vadstena).

2002-2011
Maria Wetterstrand och Peter Eriksson.

2011-2016
Åsa Romson och Gustav Fridolin

2016-2019
Isabella Lövin och Gustav Fridolin

2019-2021
Isabella Lövin och Per Bolund

2021-2023
Märta Stenevi och Per Bolund

2023-
Märta Stenevi och Daniel Helldén

Kongresser och partibildande möten

1980 Nacka 30 september, upptaktsmöte hos Per Gahrton

1980 Solna 25 oktober, möte för bildande av ”Stiftelsen Aktionsgruppen för ett Framtids- och Miljöparti”

1981 Örebro 19-20 september, partibildande möte
Beslut om att bilda partiet togs klockan 11:37 den 20 september.

1981 Uppsala 5-6 december, partibildande möte (uppföljning)

1982 Sundsvall 9-12 april, första ordinarie kongressen

1982 Malmö 30-31 oktober, extrakongress m a a valresultatet

1983 Göteborg 21-23 maj

1984 Jakobsberg 31 maj-3 juni (de första språkrören valdes)

1985 Lund 4-6 januari, extrakongress (”de Gröna” lades till partiets namn)

1985 Växjö 5-8 april

1986 Mölndal 1-3 maj

1987 Karlskoga 28-30 maj

1988 Uppsala 1-4 april

1989 Falun 13-15 maj

1990 Jönköping 11-16 juni

1991 Östersund 9-12 maj

1992 Trollhättan 17-20 april (den första partistyrelsen valdes)

1993 Hudiksvall 20-23 maj (det första partiprogrammet behandlades)

1993 Södertälje 5-7 november, extrakongress för att anta hela partiprogrammet

1994 Järna 21-23 maj

1995 Alingsås 25-28 maj

1996 Umeå 16-18 maj

1997 Arvika 7-11 juni (partiprogramsrevidering)

1998 Västerås 21-23 maj

1999 Eskilstuna 6-7 februari, extrakongress inför EU-parlamentsvalet

1999 Kristianstad 13-15 maj

2000 Vadstena 1-4 juni

2001 Luleå 24-27 maj (partiprogramsrevidering)

2002 Sundsvall 9-12 maj

2003 Växjö 29 maj-1 juni

2004 Eskilstuna 14-15 februari, extrakongress inför EU-parlamentsvalet

2004 Ronneby 20-23 maj

2005 Gävle 5-8 maj

2006 Borås 5-8 maj

2007 Norrköping 17-20 maj

2008 Östersund 23-25 maj

2008 Göteborg 17-18 oktober, extrakongress inför EU-parlamentsvalet

2009 Skövde 15-17 maj

2010 Uppsala 14-16 maj

2011 Karlstad 20-22 maj

2012 Umeå 25-27 maj

2013 Västerås 24-26 maj

2014 Göteborg 30 maj-1 juni

2015 Örebro 12-14 juni

2016 Karlstad 13-15 maj

2017 Linköping 26-28 maj

2018 Västerås 25-27 maj

2019 Örebro 3-5 maj

2021 Digital extrakongress 31 januari

2021 Digital kongress 15-17 oktober

2023 Örebro 17-19 november

 

Deltagare på upptaktsmötet den 30/9 1980

Följande personer deltog på det första ”historiska” mötet inför bildandet av Miljöpartiet. Mötet, som ägde rum i Per Gahrtons lägenhet i Henriksdalsringen i Nacka den 30 september 1980, samlade arton personer. De anges i den ordning de satt, medurs, enligt mötesanteckningar av Gunnar Weinberg (vilket dock inte överensstämmer med hans refererat från detta möte i boken Nu kommer Miljöpartiet!).

 • Per Gahrton
 • Roland von Malmborg
 • Ketil Wager
 • Eva-Lisa Lennartsson
 • Roland de Thorey
 • Tord Björk
 • Bo Beckman
 • Gunnar Weinberg
 • Claes Lissenko
 • Sven Anér
 • Vallentin Sevéus
 • Maj Öhman
 • Lasse Lidén
 • Ted Wallin
 • Ulla Löfgren
 • Ingvar Åhman-Eklund (representerande Ragnhild Blomdahl)
 • Per Ericsson
 • Per Öberg

Samtliga närvarande på mötet, förutom Bo Beckman och Tord Björk, undertecknade det pressmeddelande som Sven Anér senare samma kväll lämnade in till TT. Det löd:

”Följande personer från Stockholmsregionen enades på tisdagskvällen om att planera för ett nytt svenskt politiskt parti:”

Valresultat (källa SCB)

Riksdagen

1982 1,65%
1985 1,50%
1988 5,53%
1991 3,38%
1994 5,02%
1998 4,50%
2002 4.60%
2006 5,24%
2010 7,34%
2014 6,89%
2018 4.41%

EU-parlamentet

1995 17,2%
1999 9,5%
2004 5,96%
2009 11,02%
2014 15,41%
2019 11,52%