Vår politik

Miljöpartiet vill modernisera Sverige. Vi vill skapa ett hållbart samhälle där vi möter klimatutmaningen, ger alla barn en ärlig chans i skolan och skapar nya jobb.

Två minuter om grön politik med partisekreterare Anders Wallner.

Klimat.

Klimatförändringarna är inte ett problem som du ska lösa själv. Vårt recept för att bota Sveriges klimatoro är politik. Vi kallar det klimatterapi.

Migration och lika rätt.

Miljöpartiet vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Idag är vi långt ifrån den verkligheten. Människor tvingas fly undan krig, svält och naturkatastrofer.

Nya jobb.

Miljöpartiet vill satsa på småföretagens möjligheter att växa, fler anställda i skolan och vården samt en hållbar industri. Då kan fler svenskar få ett jobb att gå till.

Skola och utbildning.

Sverige behöver en ny skolpolitik. En politik som ger lärarna tid att se varje elev. Vi vill se till att den elev som behöver extra stöd får det i tid, utan byråkratiska omvägar. Läraryrket ska värderas som ett av våra allra viktigaste yrken.

Läs mer om hur vi vill modernisera Sverige

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Vårt parti

Miljöpartiet är Sveriges tredje största parti. Vi har växt fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet och samlar människor som vill möta klimatutmaningen, skapa nya jobb och att alla barn ska få en ärlig chans i skolan.

Vi bygger framtidens gröna samhälle. Två minuter film om hur Miljöpartiet moderniserar Sverige.

Samtala med oss

Vårt mål är att 250 000 människor ska ha varit med och byggt det alternativ vi går till val på 2014.

Putins agerande är oacceptabelt. Ryssland bryter mot folkrätten med sin ockupation av Krim. Folkomröstningen som hölls på Krim är illegitim. Likaså den efterföljande ryska annekteringen av Krimhalvön. Rysslands agerande hotar den demokratiska utvecklingen i regionen och riskerar att bilda ny folkrättslig praxis, med innebörd att ett land kan annektera en del av ett annat land under förevändning att det finns en befolkning som talar landets språk i området. Det finns inget som rättfärdigar detta.

Situationen i Ukraina är nu ytterst instabil. Samtliga parter har ett ansvar att söka dialog och agera för att dämpa konflikten. I den mån EU har inflytande är det en rimlig utgångspunkt att undvika militära konfrontationer. Vi är också djupt oroade över situationen för de mänskliga rättigheterna i Ukraina. De högerextrema som tagit plats i interimsregeringen medför stora risker för en fredlig utveckling. Så länge det finns ett yttre hot mot Ukraina är det också svårt att se hur demokratiska och fria val ska kunna hållas där den 25 maj.

Världssamfundet måste anstränga sig mer för att samtala med parterna. De sanktioner som införts mot utvalda ledande personer var en nödvändig markering. Men det är viktigt att sanktioner inte riktas mot den ryska civilbefolkningen - som vi tvärtom bör öka utbytet med – och försöken till dialog förnyas.

6 mar 2014 Kommentera
5 dec 2013 Kommentera
Vad vill du helst att staten ska lägga pengar på?