Anders Åkesson

Vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, ordförande i Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Anders hjärtefrågor

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Hälso- och sjukvård.

Den som söker vård ska få rätt hjälp i rätt tid. Allt vi kan göra för att minska ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut vården.

Tid att leva.

Vi arbetar för ett Sverige där vi får ihop våra livspussel, hinner njuta i vardagen och möta varandra. Verkligt välstånd kan inte räknas i ständigt ökad konsumtion.

HBTQ.

Anders Åkesson

Mer om Anders Åkesson

Anders Åkesson om politik

Nu. Ett grönt och jämlikt Skåne som håller ihop.

Det vi gör NU eller inte gör just nu kommer att påverka hela mitt resterande liv men framförallt alla kommande generationer. Vi håller på att bränna ut vår gemensamma planet, samtidigt som vi har ett samhälle som i delar slits i sönder och har ökat på vår psykiska ohälsa. För mig handlar politik om att bygga ihop vårt samhälle, ingen skall lämnas utanför. Jag har både som sjuksköterska och nära anhörig sett hur individer hamnat mellan samhällets välfärdsstolar. Detta har blivit min drivkraft, ingen skall hamna mötas av en stängd dörr till välfärden.

 

Jag vill att... 

  • Den psykiska ohälsan ska förebyggas och behandlas tidigt. Allt för många människor lider av stress och utbrändhet.

  • Vårdgarantin för barn- och ungdomspsykiatrin ska skärpas så att fler unga får hjälp i tid, allt annat är orimligt

  • Tillgängligheten till primärvården ska öka, man ska inte mötas av att tiderna är slut och att man skall vänta till imorgon för att då ringa igen.

  • Satsningar på spår ska prioriteras före mer motorväg. Vi behöver tåg som kan komma fram, inte mer asfalt. Det skall vara enkelt att resa kollektivt.