Politik som gör
skillnad i Uppsala län

Uppsala län

Välkommen till Miljöpartiet de Gröna i Uppsala län!
Tillsammans arbetar vi för ett modernt, mänskligt och miljövänligt Uppsala län.

 

Miljöpartiet de Gröna i Uppsala län och kommun policy för sociala medier

Aktuellt i Uppsala län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Uppsala län, 18 mars 2022

Miljöpartiet lämnar eget förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Uppsala län, 26 januari 2022

Bättre metod behövs för kärnavfallet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Per Bolund om Nato

En budget för det gröna folkhemmet

Per Bolund leendes framför en sjöPer Bolund leendes framför en sjö

MP vill höja biståndet kraftigt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Charles Pylad

Politisk sekreterare i Region Uppsala. Ledamot i kommunfullmäktige och Arbetsmarknadsnämnden Uppsala.

Hanna Carlsson

Organisationsutvecklare i Uppsala Län/Kommun

Andrea Byding

Ordförande Miljöpartiet i Uppsala län

Hans Wennberg

Regionråd i Region Uppsala. Ordförande och gruppledare Älvkarleby.

Regionfullmäktige Uppsala

Annika Forsell

Ledamot i regionstyrelsen. Ledamot i Kulturnämnden. Ledamot i Personalutskottet. Vice ordförande i Kostnämnden.

Fredrik Leijerstam

Ordförande i MP Uppsala kommun. Ledamot i regionfullmäktige, Region Uppsala. Ledamot i sjukhusstyrelsen. Allmänläkare, egenföretagare

Hans Wennberg

Regionråd i Region Uppsala. Ordförande och gruppledare Älvkarleby.

Malena Ranch

Ordförande i Vårdstyrelsen, ledamot i Regionfullmäktige, ersättare i Regionstyrelsen