Politik som gör
skillnad i Halland

Halland

Välkommen alla nya medlemmar!

Valet blev en framgång på riksplanet men gick mindre bra i många regioner, däribland Halland, där vi förlorade våra två mandat.

Desto mer glädjande att vi fått många, väldigt många, nya medlemmar efter valet, i Halland och över hela landet. Ni är så hjärtligt välkomna och vi hoppas få se er på något möte eller annat arrangemang snart.

Och för dig som funderar på att bli medlem, klicka här för att läsa mer om medlemskap.

Ett rättvist Sverige

Vi vill bygga ett rättvist Sverige. Ett jämlikt samhälle är ett samhälle som är bra för alla – i hela Halland med våra sex kommuner.

Det ska vara lätt att resa hållbart i Halland. Kollektivtrafiken ska vara snabb, tillgänglig och pålitlig. För att klara klimat och miljö och social hållbarhet så att det går att leva väl utan att ha tillgång till egen bil, behöver vi satsa på järnväg, busskörfält och cykelbanor.

En grön och modern vård är förebyggande, patientsäker och långsiktigt hållbar. Det innebär att både hälsofrämjande, vård och rehabilitering ingår. Det handlar också om en förbättrad samordning när det gäller behandling och rehabilitering. Läs mer här.

Vi vill förbättra samverkan med regionen och kommunerna kring barn där det finns missbruk och/eller psykisk ohälsa i familjen och samordna de tidiga insatserna kring barns och ungas psykiska hälsa. Läs mer här.

Våra kandidater till Riksdagen och Regionfullmäktige hittar du här

Vårt regionalpolitiska handlingsprogram för 2022–2026 finns att ladda ner och läsa!

 

Bli medlem  Medlemswebb  Facebook

Aktuellt i Halland

Halland, 23 december 2022

Marint skyddsområde för Laholmsbukten

Halland, 23 december 2022

Hallands hotade arter behöver hjälp

Halland, 23 december 2022

Elstöd till de som behöver det bäst

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Skärp lagen mot korruption i politiken!

Demokratipaket för samers rättigheter

Upprop: Rädda ålen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Svein Henriksen

Gruppledare för Miljöpartiet i Halland, ledamot i regionfullmäktige samt ersättare i regionstyrelsen. Ledamot i kommunfullmäktige och Byggnämnden i Halmstads kommun.

Jan Riise

Riksdagsledamot i Civilutskottet.