Politik som gör
skillnad i Halland

Halland

Vi vill bygga ett rättvist Sverige. Ett jämlikt samhälle är ett samhälle som är bra för alla – i hela Halland med våra sex kommuner.
Vill du vara med? Bli medlem!

Det ska vara lätt att resa hållbart i Halland. Kollektivtrafiken ska vara snabb, tillgänglig och pålitlig. För att klara klimat och miljö och social hållbarhet så att det går att leva väl utan att ha tillgång till egen bil, behöver vi satsa på järnväg, busskörfält och cykelbanor.

En grön och modern vård är förebyggande, patientsäker och långsiktigt hållbar. Det innebär att både hälsofrämjande, vård och rehabilitering ingår. Det handlar också om en förbättrad samordning när det gäller behandling och rehabilitering. Läs mer här.

Vi vill förbättra samverkan med regionen och kommunerna kring barn där det finns missbruk och/eller psykisk ohälsa i familjen och samordna de tidiga insatserna kring barns och ungas psykiska hälsa. Läs mer här.

Våra kandidater till Riksdagen och Regionfullmäktige hittar du här

Vårt regionalpolitiska handlingsprogram för 2022–2026 finns att ladda ner och läsa!

 

Kalender

Onsdag 10 augusti: Lorentz Tovatt i Varberg
Lördag 13 augusti: Pride Halmstad
Onsdag 24 augusti: Pensionsdebatt, Falkenberg
Söndag 28 augusti: Alice Bah Kuhnke till Kungsbacka och Halmstad
Tisdag 30 augusti: Panelsamtal Vuxenskolan, Varberg
Fredag 2 sept: Våxtorps marknad, Laholm
Fredag 2 sept: Lokal utveckling, Ulllared
Fredag 2 sept: Minifestival, konstenheten, Halmstad
Onsdag 7 sept: Demokratidag, Löftadalens Folkhögskola

SÖNDAG 11 SEPTEMBER: VALDAG

Bli medlem Medlemswebb Facebook

Aktuellt i Halland

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Halland, 2 juni 2022

Ett budgetförslag med stark framtidstro

Halland, 3 april 2022

Regionalt handlingsprogram 2022–2026

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

MP vill klimatsäkra svenska städer

MP vill att staten får ner hushållens energikostnader

MP vill stärka allemansrätten och strandskyddet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Elisabeth Falkhaven

Riksdagsledamot i försvarsutskottet, djurskyddspolitisk talesperson

Svein Henriksen

Gruppledare för Miljöpartiet i Halland, ledamot i regionfullmäktige samt ersättare i regionstyrelsen. Ledamot i kommunfullmäktige och Byggnämnden i Halmstads kommun.

Maria Losman

Ledamot regionfullmäktige Halland (gruppledare ihop med Svein Henriksen), ledamot kommunfullmäktige (gruppledare ihop med Clas Rosander) och ledamot kommunstyrelsen Kungsbacka

Jan Riise

Ordförande MP Halland

Regionfullmäktige Halland

Maria Losman

Ledamot regionfullmäktige Halland (gruppledare ihop med Svein Henriksen), ledamot kommunfullmäktige (gruppledare ihop med Clas Rosander) och ledamot kommunstyrelsen Kungsbacka

Svein Henriksen

Gruppledare för Miljöpartiet i Halland, ledamot i regionfullmäktige samt ersättare i regionstyrelsen. Ledamot i kommunfullmäktige och Byggnämnden i Halmstads kommun.