Politik som gör
skillnad i Jämtland

Välkommen! 

Här hittar du information inför valet den 11 september  – 2022 

Vi i Miljöpartiet Jämtland Härjedalen vill bygga ett hållbart samhälle där vi all kan leva goda liv utan att försämra villkoren för kommande generationer.

Jämtland Härjedalen ska vara ett fossilbränslefritt län 2030 och ett län som skyddar värdefull natur och skog. 

Ett län med ett hållbart jordbruk som en viktig del i vår egen livsmedelsförsörjning.

Vi vill ha snabba tågförbindelser för oss som lever i länet och för de som besöker oss.

Kandidater till regionfullmäktige Jämtland Härjedalen

 

Conny Wahlström #1, Berg        

Läs mer här!

Karin Thomasson #2, Östersund

Läs mer här:

Eva Ljungdal #3, Krokom 

Läs mer:

Elon Wissing, #4 Åre

Läs mer här:

Övriga kandidater till regionfullmäktige

 • # 5 Maja Ramström, Strömsund
 • # 6 Paul van den Brink, Krokom
 • # 7 Jenny Persson, Östersund
 • # 8 Anders Vikström Aloandersson, Östersund
 • # 9 Kerstin Hylén, Bräcke
 • # 10 Annelie Mattsson-Djos, Östersund
 • # 11 Olof T Johansson, Berg
 • # 12 Anna Hildebrand, Östersund

 


Valmanifest för region Jämtland Härjedalen

 

Förutom miljöpartiets övergripande politik som du hittar i partiets partiprogram, det nationella valmanifestet osv kommer vi under kommande mandatperiod att jobba utifrån vårt regionala valmanifest som vi presenterar här!


Vi vill att Region Jämtland Härjedalen ska ligga långt fram i arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle. Vi ska minska våra utsläpp och skydda vår värdefulla natur. Att arbeta förebyggande med hälsa och välmående är viktigt för oss.

Hälso- och sjukvård

När du blir sjuk ska det vara lätt att få kontakt med vården nära dig. Oavsett vem du är ska du bemötas med respekt och kompetens.

Vi vill:

 • Att hälsocentralerna utvecklas och får fler kompetenser
 • Satsa på kultur och natur både som rehabilitering och i förebyggande syfte
 • Att barn och ungdomar med psykisk ohälsa ska få hjälp tidigt
 • Att fler hälsocentraler skaffar HBTQI – certifiering/ diplomering

Läs mer om hälso- och sjukvårdspolitik

Miljö och Klimat

Det är bråttom nu om vi ska nå våra klimatmål. Jämtland Härjedalen har goda förutsättningar att nå dit genom att ställa om våra transporter, energieffektivisera och se till att konsumera hållbart.

Vi vill:

 • Öka takten för att nå en Fossilbränslefri region 2030
 • Utveckla Energikontoret till ett Omställningskontor
 • Satsa på solceller på regionens fastigheter

Läs mer om klimatpolitik

Läs mer om miljöpolitik

Kollektivtrafik, kommunikation och infrastruktur

Vi vill utveckla smartare sätt att resa och transportera oss. Kollektivtrafiken behöver stärkas i hela regionen.

Vi vill:

 • Minska utsläpp från resor och transporter
 • Införa system för samordnade varutransporter
 • Utveckla kollektivt resande med både tåg och buss
 • Planera för fler gång- och cykelvägar

Läs mer om kollektivtrafik

Läs mer om trafikpolitik

Kultur och demokrati

Vi värnar den fria kulturen och yttrandefriheten. Det är grunden för ett demokratiskt samhälle där alla får chans att uttrycka sig.

Vi vill:

 • Skapa goda förutsättningar för kultur i hela länet och stötta fria aktörer
 • Ge fler barn och unga möjlighet att uppleva och utöva kultur
 • Utveckla fler former för demokratiska samtal tillsammans med föreningslivet och våra folkhögskolor

Läs mer om kulturpolitik

Läs mer om demokrati och mänskliga rättigheter

Saepmie

Vi befinner oss mitt i Saepmie och har som samiskt förvaltningsområde ett särskilt ansvar för att ta tillvara på urfolket samernas intressen och rättigheter.

Vi vill:

 • Stärka arbetet med samiska rättigheter genom arbete med urfolksdeklarationen.
 • Stötta Gaaltijes arbete för etablering av ett samiskt museum

Hållbart Näringsliv

Som region har vi ansvar för att ge våra företagare de bästa förutsättningarna att verka i länet. Att driva lönsamma företag på ett klimatsmart sätt behöver bli enklare.

Vi vill:

 • Stimulera jämställt företagande
 • Satsa på hållbart företagande
 • Verka för att mer livsmedel produceras i länet

Läs mer om grön företagarpolitik

 

 


Kandidater till riksdagen

# 1 Katrin Wissing, 41 år, Duved

Läs mer här:

 

# 2  Anton Nordqvist, 30 år, Brunflo

Läs mer här

Övriga kandidater

# 3  Amanda Lind, 41 år, Härnösand/Södertälje
# 4  Henrik Blind, 44 år, Jokkmokk
# 5  Märta Stenevi, 45 år, Malmö
# 6  Per Bolund, 50 år, Stockholm
# 7  Elin Söderberg, 37 år, Umeå
# 8  Åsa Lindhagen, 41 år, Norrtälje
# 9  Elon Wissing, 21 år, Duved
# 10 Karin Thomasson, 59 år, Frösön
# 11 Olof T Johansson, 66 år, Glen
# 12 Sabina Mattsson, 31 år, Änge
# 13 Maja Ramström, 54 år, Strömsund
# 14 Paul van den Brink, 57 år, Kälen
# 15 Linda Andersson, 43 år, Odensala
# 16 Anders Vikström Aloandersson, 47 år, Torvalla by

 

Prioriterade Riksdagsfrågor 2022-2026

Vi går till val på gemensam grön politik för hela landet men vill särskilt driva de här frågorna i Riksdagen:

Klimat – Natur- Infrastruktur

 • Skydda mer skog, fjällskog, våtmark och myrar
 • Mer pengar till kommunerna vid vindkraftsbyggen
 • Rusta upp Norra stambanan, 4 timmar till Stockholm
 • Snabba bredband i hela landet

Kultur

 • Stärk biblioteken i deras viktiga roll för läsning och demokrati
 • Alla barn ska ha möjlighet att skapa och utöva kultur
 • Värna den fria kulturen och oberoende media i hela landet

Urfolket samerna

 • Samiska museum i Staare/Östersund
 • Stärk samiska rättigheter, ratificera ILO169
 • Alla ska ha rätt till sitt språk, satsa på utbildning i de samiska språken

 

 

Aktuellt i Jämtland

Jämtland, 26 april 2022

Workshop i Östersund 6/5

Jämtland, 6 december 2021

Kandidera för Miljöpartiet i Jämtland Härjedalen

Jämtland, 30 augusti 2018

Så vill MP stärka landsbygden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Daniel Helldéns språkrörstal på kongressen

Märta Stenevis språkrörstal på kongressen

Daniel Helldén är Miljöpartiets nya manliga språkrör

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Thomas Dahlberg

Distriktsordförande

Anton Nordqvist

Riksdagskandidat

Karin Thomasson

Jag är Regionråd i Region Jämtland Härjedalen och 1:a vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden. Mina ansvarsområden är kultur, klimat och hålölbarhet samt samiska frågor. Jag är också ordförande för vårt regionala museum, Jamtli.

Conny Wahlström

Vice ordförande MPZ, ersättare i regionstyrelsen Jämtland Härjedalen och ersättare regionala utvecklingsnämnden, ledamot kollektivtrafikutskottet, Ordförande stiftelsen Green Forum.

Regionfullmäktige Jämtland

Conny Wahlström

Vice ordförande MPZ, ersättare i regionstyrelsen Jämtland Härjedalen och ersättare regionala utvecklingsnämnden, ledamot kollektivtrafikutskottet, Ordförande stiftelsen Green Forum.

Eva Ljungdahl

Samhällsbyggnadsnämnden, ordinarie

Karin Thomasson

Jag är Regionråd i Region Jämtland Härjedalen och 1:a vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden. Mina ansvarsområden är kultur, klimat och hålölbarhet samt samiska frågor. Jag är också ordförande för vårt regionala museum, Jamtli.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss via sociala medier 

 

FB: https://www.facebook.com/mpjamtland

Instagram: https://www.instagram.com/miljopartietjamtland

Sänd mail: jamtland@mp.se

Telefon: 072-601 83 93 eller 063-663 15 41

 

jamtland@mp.se

Telefon: 072-601 83 93