Med biobränslen i tanken

Då fossila bränslen släpper ut mycket avgaser, blir tillverkning av biobränslen allt viktigare.

”94 % av Sveriges transporter är beroende av olja. Det är en utmaning som vi inte kan blunda för.”

Miljöpartiet Forshaga vill att kommunens matrester ska bli biogas och laddstolpar för elbilar ska finnas i våra tätorter.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Förnybara energikällor ger nya jobb

Kollektivtrafiken ska vara det enklaste, bekvämaste och billigaste sättet att resa. Men bilen kommer även i framtiden att ha en betydelsefull roll, och därför blir tillverkning av förnybara bränslen allt viktigare.

Miljöpartiet i Värmland vill

  • istället för att importera dyr bensin göra billiga och miljövänliga drivmedel i regionen,
  • prioritera förnybara energikällor, som skapar arbetstillfällen i lokalsamhället,
  • låta regionala investeringar i infrastruktur gynna hållbara transportmedel som kollektivtrafik och cykel.

Läs mer

Bilen kommer även i framtiden att vara ett viktigt transportmedel för många värmlänningar. Därför är tillgången på förnybara drivmedel en viktig framtidsfråga. Du ska kunna tanka biogas, biodiesel, etanol eller el i hela Värmland. Det vill vi verka för.

Bilarna står för en stor del av klimatutsläppen och oljan kommer att bli ännu dyrare i framtiden. Vi behöver därför redan nu satsa på bränslesnålare bilar, mer klimatsmarta drivmedel och mycket mer kollektivtrafik. Du ska inte tvingas ta bil på grund av dåligt utbyggd kollektivtrafik eller undermåliga cykelbanor - men den som åker bil ska kunna göra det på ett mer hållbart sätt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: