Forshaga-Ullerud förtjänar inte en tredje krisbudget

Under två år har kommunens alla förvaltningar effektiviserat sin verksamhet för att budgeten ska gå ihop tills året är slut. Miljöpartiet Forshaga-Ullerud ställer sig kritiska till hur kvalitén påverkas av en fortsatt underfinansierad kommunbudget.

Kommunen har fått större kostnader för att köpa extern hjälp till unga och vuxna med omfattande problem. Kommunen har jobbat för att klara mer av detta i egen regi, men nu är det uppenbart att vi har en ny normalnivå på sina kostnader. Det låter inte kul. Men som helhet finns mycket positivt, bl a lockar kommunen fler invånare. Vi har positiv befolkningssiffror under 2010-talet. Vår kommunala skattesats kan inte räknas som hög jämfört med motsvarande kommuner.

Om budget 2016 går igenom i nuvarande utförande, finns risker att ytterligare en budget blir underfinansierad, samtidigt som de flesta effektiviseringsmöjligheterna nått sin ände. Vi riskerar då att viktiga och uppskattade tjänster till barn och äldre i kommunen försvinner! Sådana desperata besparingsåtgärder är allvarliga för t ex i verksamheterna skola och äldrevård och inte heller bra för kommunens ekonomi. Nu har kommunen bra skola och äldrevård, men de politiska partierna i kommunen är ganska överens om att vi vill bli ännu bättre. 

Ett exempel på att kommunen redan nu börjar skära på kvaliteten, är att de äldre inte ska få varm mat utkörd till sig på helgerna. Maten är en hälsofråga för många äldre och kan leda till viktnedgång och stort vårdbehov. Alltså viktigt för dom äldres livskvalitet. Vi vill inte heller att nått liknande ska behöva ske i förskola eller skolan.

Nej, nu är det dax för kommunalrådet Benny Pedersen (S), att själv ta ansvar. Han krävde besked av övriga partiledare, om vi ska ta ansvar för att uppnå budgetmålet (kommunen ska gå +2% årligen) i kommunfullmäktige i vintras. Underförstått tolkade nog de flesta med mig, att han tyckte kommunala målarbetet är viktigt och inte minst våra budgetmål. Budgetmålet, 2% målet, har förstås kopplingen till att kommunen först uppfyller de politiska förväntningarna i skolan mm (verksamhetsmålen). Har man inte verksamheten, så har man inte heller klarat budgeten.

Miljöpartiet anser att kommunen måste sluta driva kommunen underfinansierat och nu höja vår kommunalskatt. Vi vill därför att kommunfullmäktige ska återremittera budgeten till kommunledningen och att tjänstemän återkommer med sin bedömning om hur mycket vi behöver höja skatten för att vi ska kunna arbete i riktning mot våra kommunala verksamhetsmål och samtidigt uppfylla budgetmålen. 

Det allra viktigaste för Miljöpartiet är inte dom här principfelen. Det är att vi invånare i kommunen förtjänar att få den service som, -ger alla unga en bra start i livet, -ger dom äldre god livskvalitet och att kommunen verkar för att skapa ett hållbart samhällsliv i hela kommunen.

För Miljöpartiet de gröna Forshaga-Ullerud

Lars-Ola Westerlund 

 

Denna debattartikel publicerades även i Värmlands Folkblad och Forshaga-dejenytt den 24 november 2015

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: