Partikansliet

Åsa Marnell

Kanslichef för Miljöpartiet de gröna

Diamilys Mora La Rosa

Redovisningsekonom samt ekonomiansvarig för Cogito

Hanne Simonsen

Senior rådgivare och kommunikatör

Helena Lundberg

Organisationsutvecklare/Utbildningsansvarig

Jennifer Franzé

Personalchef

Klara Berghard

HR-generalist

Lena Lindström

Ekonomiansvarig

Linnea Sandahl

Politisk sekreterare för Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Malin Aldal

Ordförande och första namn på kommunlistan

Malin Ekstrand

Samordnare för partistyrelsen Tidigare teamledare för valkansliet i MP Västerås/Västmanland

Mårten Fjällström

Sjukvårdspolitiker med uppdrag i sjukhusstyrelsen i Uppsala län och regionfullmäktige. IT-ansvarig på riksorganisationens partikansli.

Simone Duvander

Medlemsregisterhandläggare, ansvarig för butik.mp.se

Susanna Flodin

Kanslisamordnare