Riksdagskansliet

Anna-Klara Müntzing

Politisk sekreterare – Socialutskottet, Socialförsäkringsutskottet

Carolina Bruseman

Språkrörsassistent till Märta Stenevi och Per Bolund

Emil Grönwall

Politisk sekreterare på riksdagskansliet med ansvar för konstitutionsutskottet, justitieutskottet och migrationspolitisk talesperson.

Joakim Kroksson

Kanslisekreterare MP Riks, Ordförande MP Upplands Väsby

Johanna Simonsson

Politisk sekreterare – Riksdagskansliet. Med ansvar för Trafikutskottet och Civilutskottet

Kristina Tysk

Politisk sekreterare – Miljö- och jordbruksutskottet, talesperson Biologisk mångfald, talesperson Landsbygd, talesperson Klimat, talesperson Djurskydd

Lova André Nilsson

Riksdagskanslichef

Magnus Lindgren

Gruppsekreterare

Ossian Matthiessen

Politisk Sekreterare

Sandra Fogelberg

Förbundsstyrelsens sammankallande, Grön Ungdom