Riksdagskansliet

Lyssna

På Miljöpartiets riksdagskansli finns politiskt och administrativt stöd till språkrören och riksdagsgruppen. Kansliet är uppdelat i fyra team.

Gruppledarteamet

Ansvarar för frågor som rör hela riksdagskansliet och gruppledarna i riksdagsgruppen, bland annat väljarkontakter.

Miljöteamet

Ansvarar för politik inom miljö- och jordbruk-, trafik-, utrikes-, och försvarsutskotten i riksdagen. Till det kommer energipolitik, politik där miljö- och klimataspekter är av vikt, ekonomipolitik, politik för global utveckling, samt politik för mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning.

Samhällsteamet

Ansvarar för politik inom civil-, justitie-, kultur, konstitutions-, utbildnings- arbetsmarknads-, och socialutskotten i riksdagen. Till det kommer migrationspolitiken, jämställdhetspolitiken och politik inom trygghetssystem vid sjukdom och arbetslöshet. Det innebär att teamet arbetar med allt från hälso- och sjukvård och socialtjänst till frågor om yttrandefrihet eller integritetsskydd och upphovsrätt. Inom teamet finns ett juridisk stöd till hela riksdagsgruppen.

Riksdagsgruppen

Hela riksdagskansliet arbetar på uppdrag åt riksdagsgruppen. Den består av 25 riksdagsledamöter som alla jobbar för en hållbar värld.

Kontakta riksdagskansliet

Miljöpartiet de gröna
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm
[email protected]